სესხის ონლაინ განაცხადი
სესხი 100 000 ლარამდე
სესხი 5 000 ლარამდე

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
პროდუქტი აგრო / ბიზნეს / სამომამხრებლო სესხები მარტივი სესხი
სესხის ვალუტა ლარი ლარი
სესხის   მაქსიმალური მოცულობა 1001 - 100 000   ლარამდე 500 - 5 000 ლარამდე
სესხის   მაქსიმალური ვადა 60 თვე 24 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული) 18%-დან 34%-დან
ეფექტური   საპროცენტო განაკვეთი 21.29%-დან 44.27%-დან
სიცოცხლის დაზღვევა სესხის   თანხის 1% სესხის   თანხის 1%
გაცემის საკომისიო 1%-დან   3.5%-მდე 2%-დან   3.5%-მდე
გირავნობის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი 113   ლარი არ მოითხოვება   უზრუნველყოფის საშუალება
იპოთეკის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი 51   ლარი არ მოითხოვება   უზრუნველყოფის საშუალება
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო ერთჯერადად   20 ლარი, ხოლო ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.5% ერთჯერადად   20 ლარი, ხოლო ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.5%
წინსწრების საკომისიო 0-2%-მდე,   სესხზე დარჩენლი ვადიანობის შესაბამისად 0-2%-მდე,   სესხზე დარჩენლი ვადიანობის შესაბამისად
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ოფიციალური გაცვლითი კურსი
01.06.2023

USD
2.5972
+0.0053
EUR
2.7733
-0.0091
GBP
3.2122
-0.0082კომერციული გაცვლითი კურსი
ყიდვა
გაყიდვა

USD
2.5500
2.6200
EUR
2.7500
2.8200სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური