სესხის ონლაინ განაცხადი
სესხი 100 000 ლარამდე
სესხი 25 000 ლარამდე

ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები
პროდუქტი აგრო / ბიზნეს / სამომამხრებლო სესხები მოქნილი სესხი
სესხის ვალუტა ლარი ლარი
სესხის   მაქსიმალური მოცულობა 1001 - 100 000   ლარამდე 500 - 25 000 ლარამდე
სესხის   მაქსიმალური ვადა 60 თვე 36 თვე
წლიური საპროცენტო განაკვეთი (ფიქსირებული) 18%-დან 29%-დან
ეფექტური   საპროცენტო განაკვეთი 21.29%-დან 35.27%-დან
სიცოცხლის დაზღვევა სესხის   თანხის 1% სესხის   თანხის 1%
გაცემის საკომისიო 1%-დან   3.5%-მდე 3%-დან   3.5%-მდე
გირავნობის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი 113   ლარი არ მოითხოვება   უზრუნველყოფის საშუალება
იპოთეკის რეგისტრაციის სტანდარტული ხარჯი 151   ლარი არ მოითხოვება   უზრუნველყოფის საშუალება
ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო ერთჯერადად   20 ლარი, ხოლო ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.5% ერთჯერადად   20 ლარი, ხოლო ყველა ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.5%
წინსწრების საკომისიო 0-2%-მდე,   სესხზე დარჩენლი ვადიანობის შესაბამისად 0-2%-მდე,   სესხზე დარჩენლი ვადიანობის შესაბამისად
ფილიალების რუკა
სესხის კალკულატორი


ოფიციალური გაცვლითი კურსი
00.00.0000

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000
GBP
0.0000
0.0000კომერციული გაცვლითი კურსი
ყიდვა
გაყიდვა

USD
0.0000
0.0000
EUR
0.0000
0.0000სიახლეების გამოწერა
ელ-ფოსტა

გამოწერაგაუქმება

დასტური